Skip to main content

Wraz z wybuchem pandemii firmy wprowadziły wiele działań w zakresie wsparcia zdrowia psychicznego i fizycznego swoich pracowników. Dbałość o dobrostan jest wyrazem troski pracodawcy, buduje zaangażowanie i lojalność pracowników, która w trudnych czasach jest nie do przecenienia. Jak robią to największe firmy na świecie?

Lockdown wymusił na organizacjach nie tylko działania związane z masowym przechodzeniem na pracę zdalną, ale też przyczynił się do wzrostu zainteresowania kondycją fizyczną i mentalną pracowników. Międzynarodowe koncerny w znaczący sposób rozwinęły ofertę programów wellbeingowych dla swoich pracowników. Co zrobiły i dlaczego?

CHEVRON

Koncern energetyczny wprowadził kompleksowy system wsparcia pracowników w obszarze zdrowia psychicznego. Zatrudnił licencjonowanych doradców, którzy pomagają pracownikom radzić sobie ze strachem, lękiem i innymi emocjami lub obawami, które mogą się u nich pojawiać. W firmie jest prowadzona kampania na rzecz zdrowia psychicznego w celu zwiększenia świadomości i zmniejszenia stygmatyzacji związanej ze zdrowiem psychicznym. Stworzono również bazę materiałów poświęconych odporności psychofizycznej, z którymi można samodzielnie pracować i które są dostępne dla wszystkich pracowników. Z perspektywy firmy zdrowy styl życia rozumiany jako aktywność fizyczna, zbilansowana dieta i sen ma istotny wpływ na odporność, która ze względu na epidemię ma teraz kluczowe znaczenie. W trakcie naszej pracy z firmami w Polsce widzimy, że pandemia zwróciła uwagę wielu zarządów na niedocenianą wcześniej funkcję działu HR w zakresie utrzymania zdrowia psychofizycznego pracowników. Efektem tego było wdrożenie w firmach wielu rozwiązań, które obserwujemy również w organizacjach na zachodzie.

PACKARD CULLIGAN WATER

Ta amerykańska firma, zajmująca się uzdatnianiem wody, uważa kwestie zdrowia psychicznego pracowników za część swojej strategii pogłębiania zaufania i zaangażowania pracowników oraz przetrwania w trudnym czasie COVID-19. Pracownicy mają m.in.: dostęp do programu Health Source Solutions Well-Being, gdzie znajdą treningi, wirtualny portal dobrostanu oraz doradztwo w ramach programu pomocy dla pracowników. Culligan oferuje również bezpłatnie:
• cotygodniowe filmy o tym, jak o siebie zadbać,
• coaching zdrowotny 1:1 dla pracowników i ich małżonków,
• telefony od menedżera w zakresie wellbeingu,
• cotygodniowe komunikaty dotyczące dobrego samopoczucia,
• sesje medytacyjne na żywo oraz przerwy w pracy na aktywność fizyczną,
• działania związane z odpornością i zarządzaniem stresem,
• działania podnoszące morale współpracowników.

Szczególnie ważne jest to, że właściciele firmy są zaangażowani w tę strategię oraz odkrywają osobiste wyzwania związane z wellbeingiem i energią życiową. Jeden z nich podczas webinaru dla pracowników podkreślał wagę dobrego samopoczucia psychicznego. Podzielił się swoimi doświadczeniami w zakresie utrzymywania zdrowia psychicznego, zachęcając pracowników do dbania o siebie i wykorzystywania w tym celu zasobów firmowych. Tego typu zaangażowanie osobiste liderów ma ogromny wpływ na kształtowanie kultury organizacyjnej firmy, utożsamiania się i relacji pracowników z firmą, a w rezultacie wzrostu zaangażowania.

DEVILS BACKBONE BREWING COMPANY

W biurach amerykańskiego browaru Devils Backbone Brewing Company wdrożono codzienne kontrole temperatury, rozdawano maseczki i wprowadzono kryteria dystansu społecznego, aby chronić zdrowie fizyczne pracowników. Postawiono także na zabawę, aby rozładować stres związany z pandemią. Na platformie Zoom zorganizowano wiele tematycznych Happy Hours, np. bitwy na podkładanie głosu bohaterom Disneya oraz spotkania na platformie dla rodziców, o tym jak zrównoważyć opiekę nad dziećmi, domowe nauczanie z pracą zdalną. Założono wirtualny klub książki i zaoferowano kursy na platformie LinkedIn Learning.

Zupełną innowacją było wprowadzenie na stałe polityki samodzielnego zarządzania urlopami. Dało to pracownikom elastyczność i wsparcie, aby mogli wypocząć, nawet jeżeli spędzają ten czas w domu.

EY

Koncern doradczy wprowadził dla pracowników wiele nowych propozycji dotyczących dobrostanu emocjonalnego. Mają oni dostęp do bezpłatnych aplikacji mobilnych wpierających budowanie odporności emocjonalnej i poprawy nawyków dotyczących snu.

Badania wskazują, że jakość snu w znaczącym stopniu decyduje o naszym stanie emocjonalnym, odporności, a te czynniki razem decydują o naszej skuteczności, produktywności oraz kreatywności. A to z kolei przekłada się na innowacyjność firmy.

Oprócz indywidualnej konsultacji z lekarzami EY, firma oferuje sesje wsparcia grupowego dla rodziców, opiekunów dorosłych i osób opiekujących się niepełnosprawnymi członkami rodziny. Aby uzupełnić swój bezpłatny dwunastotygodniowy kurs uważności i codziennych zaplanowanych sesji treningowych, EY rozpoczęło codzienne sesje wstępne, łączące krótkie ćwiczenia uważności z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi radzenia sobie z lękiem, izolacją społeczną, uczuciem przytłoczenia itp. Jako dodatkowe wsparcie dla dorosłych i dzieci dodano wirtualnie prowadzoną jogę, zajęcia treningowe i możliwości wolontariatu. Przedstawiciele EY podkreślają, że poczucie celu i postawa wdzięczności ma pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne.

FINANCIAL TIMES

W brytyjskim wydawnictwie dokonano mobilizacji wewnętrznej sieci ambasadorów zdrowia psychicznego, aby upewnić się, że wszyscy pracownicy wiedzą, iż mogą skorzystać ze wsparcia firmy w tym zakresie. Firma oferuje nie tylko pomoc w zakresie regularnych indywidualnych porad, ale także zapewnia seminaria internetowe na ten temat. Dodatkowo firma umożliwia dostęp do medytacji za pośrednictwem Headspace. Jeden z pracowników prowadzi cotygodniową, wirtualną sesję medytacji z przewodnikiem, do której wszyscy mogą dołączyć.

Z tym rozwiązaniem można się spotkać także w firmach w Polsce. Początkowo wydawało się, że temat mindfullnes i medytacji jest dosyć marginalizowany przez menedżerów, ale czas przymusowej izolacji oraz stresu wynikającego ze zmian wymusił na nich poszukiwania nowych sposobów radzenia sobie z trudną sytuacją i wyciszenia wewnętrznego napięcia emocjonalnego. Wiele firm wprowadziło dla pracowników nie tylko masaże, ale również różne formy pracy z ciałem – od intensywnych ćwiczeń w wirtualnych klubach fitness, po wyciszające i dotleniające wirtualne kluby jogi, tai-chi i qi-gong. Badania wskazują na pozytywny wpływ tych ćwiczeń na stan psychofizyczny – od zmian w elastyczności mięśni, ścięgien i stawów, a w rezultacie napięć w ciele do zmian w zakresie pracy mózgu w obszarach związanych ze stresem i nadreaktywnością w kierunku spokoju emocjonalnego. Wiele tego typu badań i wskazówek można znaleźć w książce Life Energy Management. Zarządzanie energią życiową.

W odpowiedzi na brak kontaktu społecznego pracowników w „Financial Times” wprowadzono sesję „utrzymywania relacji”, podczas której pracownicy spotykają się na telekonferencji i dzielą różnymi wskazówkami na temat aktywności fizycznej czy kulturalnej. W maju zorganizowano na wirtualnej platformie coroczny tydzień świadomości zdrowia psychicznego. Organizowano warsztaty dotyczące problemów ze snem, terapii za pomocą kontaktu ze zwierzętami (zoooterapię). Tego typu kontakt ze zwierzętami powoduje m.in. wzrost hormonu oksytocyny odpowiedzialnego za polepszenie relacji społecznych oraz spadek kortyzolu.

TIAA

W TIAA – amerykańskim koncernie finansowym, program pomocy pracownikom i portal internetowy poświęcony zdrowiu zapewniają różnorodne materiały dla pracowników i członków ich rodzin. Można tam znaleźć:
• Rozmowy wszystkich współpracowników z CEO Rogerem Fergusonem i innymi członkami komitetu wykonawczego, które zawierają aktualne informacje biznesowe oraz sesje pytań i odpowiedzi.
• Liderzy i menedżerowie zachęcają pracowników do oderwania się od pracy w stresujących chwilach w celu naładowania baterii i powrotu do dobrego samopoczucia.
• Wszyscy współpracownicy mogą w określonym czasie zadzwonić do kierowników wyższego szczebla TIAA i specjalistów zdrowia psychicznego, aby omówić dostępne materiały, wsparcie i uzyskać odpowiedzi na pytania z tego zakresu.
• Prezentacje materiałów związanych ze stresem i zdrowiem psychicznym prezentowane podczas ogólnofirmowych spotkań, a także wideo i onepagery na temat zasobów zdrowia psychicznego dostępnych w intranecie.
• Sesje medytacyjne Mindful Moment dla współpracowników trzy dni w tygodniu.
• Zwiększono liczbę codziennych i cotygodniowych wpisów dotyczących wirtualnych wyzwań i treści związanych ze zdrowiem, aby zaangażować współpracowników w wewnętrzny serwis społecznościowy Yammer.

VERIZON MEDIA

W tym amerykańskim koncernie medialnym skupiono się na przełamywaniu stygmatyzacji, zachęcaniu pracowników do empatii i zrozumienia innych. W obliczu COVID-19 rozszerzono zasoby organizacyjne, aby wspierać zdrowie psychiczne pracowników. Uruchomiono codzienny biuletyn, w którym można znaleźć materiały pomagające radzić sobie z izolacją, lękiem i stresem oraz stworzono zestawy narzędzi z poradami dla liderów, jak wspierać ich zespoły. Firma organizuje wirtualne sesje pytań i odpowiedzi z prezesem i zaproszonymi gośćmi, aby omówić problemy wpływające na zdrowie psychiczne.

Rozszerzono program mindfulness, aby zaoferować alternatywne sposoby, które pomagają pracownikom radzić sobie ze stresem i lękiem czy poprawiać ich sen, a także dostęp do wirtualnych sesji doradztwa kryzysowego. Nowością są sesje dzielenia się autentycznymi historiami pracowników – ma to zainicjować ważne rozmowy w organizacji.

NOWE CZASY, NOWE POTRZEBY

Badania firmy McKinsley z marca 2020 r. pokazują, że oprócz podstawowych potrzeb, takich jak bezpieczeństwo i ochrona, pojawiają się zupełnie nowe potrzeby, które mają ogromny wpływ na samopoczucie pracowników i efektywność pracy. Są to: relacje oparte na zaufaniu, spójność społeczna i indywidualny cel. 80 proc. respondentów badania uważa, że w sytuacji pandemii liderzy zachowali się adekwatnie do sytuacji i zapewnili pracownikom bezpieczeństwo i zdrowie. W porównaniu z respondentami, którzy byli niezadowoleni z reakcji swoich organizacji, ci, którzy twierdzili, że ich organizacje zareagowały szczególnie dobrze, byli czterokrotnie bardziej zaangażowani i sześć razy częściej zgłaszali pozytywny stan w obszarze wellbeingu.

Badanie to pokazało, że w miarę dostosowywania się organizacji do kryzysu firmy mogą znacząco poprawić employee experience. Wyniki ankiety pokazują, że mogą one osiągnąć poprawę zaangażowania o 55 proc., zapewniając potrzebę uznania pracownikom za pomocą środków niefinansowych! Aby zaspokoić potrzeby pracowników i pomóc im w powrocie do pracy, organizacje powinny skupić się na czterech obszarach: bezpieczeństwo, relacje, kultura i cel.1

ISTOTNA WIĘŹ

Badania przeprowadzone w Hongkongu po wybuchu epidemii SARS w 2003 r. wykazały, że zwiększona więź społeczna zrównoważyła negatywny wpływ pandemii na zdrowie psychiczne. Dla wielu osób kontakt ze współpracownikami może stanowić ważny bufor dla poczucia izolacji społecznej i odłączenia. Dlatego warto zachęcać pracowników do regularnego wirtualnego kontaktu. Gdy pracownicy czują się przytłoczeni i niespokojni, poproś liderów, aby byli dostępni dla pracowników i rozmawiali z nimi o ich obawach, odpowiadali na pytania i uspokajali ich w sprawach zawodowych i osobistych. Kiedy wszyscy pracują zdalnie, ważniejsze niż kiedykolwiek jest rutynowe sprawdzanie nie tylko pracy, ale także jak pracownicy radzą sobie emocjonalnie.2

ZDROWIE PSYCHICZNE I FIZYCZNE A PRODUKTYWNOŚĆ

Podobnie odpowiedzi ankietowe wskazują na korelację między zdrowiem psychicznym a produktywnością: pracownicy, którzy doświadczyli lepszego zdrowia psychicznego podczas pandemii niż przed jej wybuchem, mają dwukrotnie większe prawdopodobieństwo poprawy wydajności w zadaniach zespołowych niż osoby, które doświadczyły gorszego zdrowia psychicznego. Podczas gdy świadomość wpływu zdrowia psychicznego na pracę rośnie, pandemia – stres i niepokój, który wywołała– podkreśla, jak ważne jest, aby pracodawcy rozpoznali powiązania między zdrowiem psychicznym a produktywnością. Przez długi czas zdrowie fizyczne uznawano za siłę napędową produktywności zmniejszającą absencję i tworzącą bardziej skoncentrowaną, wydajniejszą siłę roboczą. Nasze doświadczenia w pracy z klientami pokazują, że pracownicy, którzy doświadczyli lepszego zdrowia fizycznego podczas pandemii niż przed jej wybuchem, mają dwukrotnie większą produktywność w zadaniach wymagających współpracy niż osoby o gorszym zdrowiu fizycznym.

Podkreśla to znaczenie tego, jak ważne są: czas na sen, ćwiczenia i odżywianie w obecnej rzeczywistości, a wszystkie powyższe przykłady wskazują, że pracodawca może na to mieć ogromny wpływ.

WAŻNE

Statystyki Grupy doradczej ITA pokazują, że programy wellness w miejscu pracy mogą skutkować o 28 proc. mniejszą liczbą dni chorobowych i 26 proc. mniejszymi kosztami zdrowotnymi. Programy wellbeingu znajdują się również wśród atrakcyjnych kryteriów wyboru nowego pracodawcy. Według Virgin HealthMiles/Workforce około 87 proc. kandydatów analizuje ofertę pracodawcy w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia, decydując się na pracę w firmie!

JAK WSPIERAĆ WELLBEING PRACOWNIKÓW W DOBIE PANDEMII KORONAWIRUSA

● Zapewnij dostęp do usług doradczych online w zakresie zdrowia psychicznego, problemów finansowych, problemów w relacjach domowych itp.
● Organizuj webinary na różne tematy, od zdrowego żywienia po radzenie sobie ze stresem.
● Zapewnij dostęp do informacji o zdrowym odżywianiu, regeneracji, śnie, zarządzaniu energią życiową.
● Oferuj dostęp do treningów online i aplikacji fitness, aby pracownicy mogli ćwiczyć w domu.
● Zapewnij proste elementy wyposażenia fitness, takie jak hantle lub opaski, tak aby wesprzeć aktywność pracowników.
● Oferuj wirtualne oceny ergonomii i bezpieczeństwa w miejscu pracy pracownikom zdalnym.
● Zapewnij miejsce w intranecie lub korporacyjnej sieci społecznościowej, w którym pracownicy mogą omawiać cele dotyczące zdrowia i sprawności.
● Twórz wirtualne wyzwania fitness wśród zdalnych członków zespołu, którzy mogą rywalizować pozytywnie ze swoimi kolegami.
● Promuj uważność.
● Zachęcaj pracowników do robienia regularnych przerw.
● Pamiętaj o profilaktyce zdrowotnej w miejscu pracy – zapewnij ciągły dostęp do telezdrowia.
● Łącz korzyści związane z ćwiczeniami, w tym karnety na siłownię i aplikacje treningowe online.
● Uwzględnij więcej zasobów w formacie wideo.
● Oferuj zdrową żywność w miejscu pracy.
● Daj dostęp do zdrowych przepisów w domu.
● Inicjuj wyzwania zdrowotne zespołu lub zajęcia, takie jak grupy spacerowe.
● Oferuj większy dostęp do elastycznych godzin / pracy zdalnej w celu poprawy równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.
● Wysyłaj biuletyny dotyczące zdrowia.
● Kontynuuj inwestowanie w programy zdrowia psychicznego.
● Oferuj sesje coachingowe jeden na jeden.
● Zapewnij otwartą komunikację z kierownictwem.

1 https://www.mckinsey. com/business-functions/ organization/our-insights/ covid-19-and-the-employeeexperience-how-leaders-canseize-the-moment

2 https://www.ey.com/en_gl/ workforce/how-leaders-canprotect-employee-wellbeingduring-covid-19

Autorzy: Nikolay Kirov, Nadia Kirova, Iwona Bobrowska-Budny, Kaja Prystupa – Rządca