Skip to main content

Autorzy artykułu: Kaja Prystupa-Rządca i Iwona Bobrowska – Budny

W tym wyjątkowym czasie jakim jest pandemia zdecydowałyśmy się na rozpoczęcie cyklu publikacji na temat zrozumienia „Co nas popycha w życiu?”

Iwona: Jestem certyfikowana w ponad 15 narzędziach psychometrycznych, jednak w obecnej sytuacji dostrzegłam, iż model patrzenia na człowieka przez pryzmat jego motywatorów* i potrzeb najbardziej odpowiada na pytanie O CO MI lub JEMU CHODZI? I najbardziej podpowiada jak zarządzić sobą oraz bliskimi w tej nowej dla nas sytuacji.

Sam fakt jak nazywamy ten czas pandemii już może podpowiadać czego potrzebuję w życiu.

Jak?

Sprawdź jaki przymiotnik najbardziej Ci pasuje do ostatnich tygodni – czas ekstremalny, stresujący czy ekscytujący, ciekawy a może normalny…

No właśnie z czego to wynika?

Postaramy się to pokazać poprzez przykłady własne oraz sytuacje z naszego otoczenia prywatnego i zawodowego, osadzone w metodologii profesora Reissa i jego badań uwieńczonych badaniem REISS MOTIVATION PROFILE.

RMP idealnie tłumaczy o co nam chodzi. Dzięki niemu widzimy trigery naszych zachowań.

Kaja: „Gdyby nie RMP to w obecnej sytuacji codziennie darłabym koty z moimi najbliższymi, dostrzegając jedynie ich zachowania. Mając jednak świadomość odmiennych motywatorów lepiej rozumiem co motywuje nas do działania oraz łatwiej znaleźć nam nić porozumienia”

Iwona: powiem więcej dzięki znajomości profili RMP moich najbliższych przeciwdziałaliśmy możliwym sytuacjom napięciowym i depresyjnym – ustalając zasady, wprowadzając do domu nowe rytuały i zachowania regeneracyjne.

Mamy nadzieję, iż nawet nie wykonując badania kwestionariuszem (co generalnie bardzo polecamy dla samoświadomości i pracy ze sobą), przytoczone przez nas przykłady będą dla Ciebie okazją do pośmiania się, refleksji i/lub znalezienia podpowiedzi CZEGO JA POTRZEBUJĘ ?

Reiss Motivation Profile to naukowo opracowane podejście do badania motywacji człowieka, jego potrzeb i wartości. Metoda została opracowana w Stanach Zjednoczonych przez prof. Stevena Reissa, cenionego eksperta z dziedziny psychiatrii i psychologii klinicznej. Jej głównym założeniem jest określenie osobowości człowieka za pomocą tzw. 16 podstawowych motywatorów życiowych nazywanych również potrzebami, które są względnie stałe w życiu i są to: władza, niezależność, ciekawość, uznanie, porządek, gromadzenie, honor/pryncypialność, idealizm, kontakty społeczne, status, rewanż/odwet, piękno, jedzenie, aktywność fizyczna, spokój emocjonalny. W odróżnieniu od innych kwestionariuszy, RMP nie bada zachowań, ale pokazuje, jak i z jakiego powodu do nich dochodzi. Badania naukowe pokazują, iż potrzeby opisane w RMP są uwarunkowane genetycznie a następnie kształtują się one w okresie dziecięcym pod wpływem otoczenia. Badanie umożliwia poznanie naturalnych predyspozycji i potencjału wynikających z indywidualnego systemu wartości – czyli pokazuje co motywuje i jak mocno każdego z nas. Po wypełnieniu kwestionariusza generowany jest profil z wartością liczbową każdego motywatora. Wynik pozwala również odczytać wiele cech charakteru. Narzędzie pozwala nam na zrozumienie co popycha nas do działania, wprawia w stan flow i sprawia, iż działamy mimo przeciwności losu. Daje nam głębsze zrozumienie dla naszych zachowań – dlaczego pewne czynności wykonujemy z przyjemnością a inne wiecznie odkładamy.

Parafrazując słowa Shreka „nasza osobowość jest jak cebula, ma warstwy”. Najbardziej zewnętrzna z nich to nasze zachowania, które stosunkowo łatwo zmienić. Głębiej znajdziemy nasze umiejętności, dalej przekonania. Zmiana tych drugich wymaga analizy i świadomej uważności ku zmianie. Najgłębiej w naszej osobowości znajdują się potrzeby wewnętrzne, które są naszą podstawą. Chcąc efektywnie zmienić nasze zachowania należy zastanowić się jak to zrobić w zgodzie z potrzebami wewnętrznymi. Inaczej powrócimy do starych nawyków. Przykładowo, ile razy próbowałeś zacząć uprawiać sport, rzucić palenie, jeść mniej słodyczy metodami polecanymi przez ekspertów czy też znajomych. I po kilku tygodniach poddawałeś się lub z  czasem wracałeś „do starego”? Najprawdopodobniej w zmianie nawyków przeszkadzały niezaspokojone potrzeby wewnętrzne. Rozumiejąc swoje wewnętrzne potrzeby możemy tak zaprojektować nowe nawyki by były one wspierające dla nas.

RMP wspiera zrozumienie różnorodności i indywidualnego podejścia do każdego człowieka. Istnieją miliony kombinacji 16 motywatorów. Każdy z nas jest inny.

„Człowiek działa wtedy, gdy czuje, że właśnie to działanie przybliża go do szczęścia, czyli do odczuwania sensu, a nie tylko przyjemności. Sens odczuwamy wtedy, gdy realizujemy nasze wartości” Steven Reiss

W kolejnych wpisach podzielimy się przykładami, jak przejawiają się poszczególne motywatory i jak nimi zarządzać by czerpać energię do działania niezależnie od okoliczności.

Jeżeli chcesz poznać swoje motywatory to napisz do nas: kaja@kirov.pl lub iwona@kirov.pl.