Skip to main content

Jak się inspirować na cudzych przykładach?

Ostatnio mam coraz więcej próśb, o inspirujące wystąpienia dotyczące nowych trendów w negocjacjach, sprzedaży, zakupach, najlepiej przy użyciu nowych technologii i nowych rozwiązań biznesowych. Wiele uczestników chce usłyszeć konkretne przykłady rozwiązań z innych firm, aby się zainspirować jak ma działać innowacyjnie i mieć przewagę konkurencyjną w swojej branży. Każdy uczestnik oczekuje, że przykłady będą z jego branży lub z jego dziedziny. Gdy nie są bezpośrednie przykłady, to „kropki mu się nie linkują”, przestaje słuchać uważnie i ma pretensje, że przykłady go nie dotyczą i nie rozwiązują jego problemu.

Zadajmy sobie kilka pytań:

  • Kto odnosi sukces i wygrywa na rynku?
  • Kto daje większą wartość klientom?
  • Kto buduje przewagę konkurencyjną?

 

Zazwyczaj są to osoby, które zainspirowały się przykładem z innej branży a następnie, na podstawie benchmarkingu funkcjonalnego, pomyślały jak przenieść rozwiązanie do swojej branży i tym samym zbudowali przewagę nad konkurencją!

Jeśli będziemy inspirować się tym co zrobiła bezpośrednia konkurencją , to zawsze będziemy naśladowcami.

Zatem:

Słuchajmy uważnie, bo myślenie ma przyszłość!

Inspirowanie się i wynikająca z tego innowacja polegają na funkcjonalnym przeniesieniu pomysłów z dalekich od naszej branży i dziedziny przykładów.