Skip to main content

Konferencja: „Młodzi bezrobotni. Czy problemem są strategie edukacyjne czy charakter rynku pracy”
Obejrzyjcie jak dopasować oczekiwania przyszłych pracowników, czyli studentów – 21 minuta
oraz ważniejsza 41 minuta – „o Pokoleniu Y”