Skip to main content

Budowanie pozycji działu HR w Firmie. Oczekiwania wobec działów Human Resources różnią się od siebie w zależności od rodzaju biznesu oraz poziomu rozwoju organizacji. Niezależnie od tego, gdzie w strukturze firmy znajduje się komórka HR, najważniejszą metodą budowania jej pozycji jest dodawanie wartości biznesowi.

Budowanie pozycji działu HR w Firmie